Αναβάθμιση: Aperture 3.1.3

Διαθέσιμο είναι από σήμερα το Aperture 3.1.3 με αρκετές διορθώσεις και βελτιώσεις στην απόδοση και σταθερότητά του.

Apple Aperture 3.1.1 Update

Ανάμεσα στις αλλαγές είναι η βελτιωμένη υποστήριξη για χειρονομίες με τις αντίστοιχες επιλογές στα Preferences ενώ διορθώθηκε και ένα bug που προκαλούσε crash της εφαρμογής κατά το trimming audio σε full-screen.

Η πλήρης λίστα των αλλαγών είναι:

-Improves reliability and performance when syncing web-published albums
-Slideshow exports are now handled as a background operation
-Crop tool now correctly supports use of gestures to define crop size
-Gesture support can now be enabled or disabled in Preferences
-Fixes an issue that could cause a blank sheet to display when placing a book or print order
-Published MobileMe, Facebook and Flickr albums now appear in a Web section in the Projects Inspector
-Shift-clicking snapshots on the Faces corkboard now allows you to make contiguous selections
-Metadata presets are now correctly applied to imported audio files
-Fixes an issue that could cause Aperture to quit unexpectedly when trimming audio in full screen mode
-Resolves various issues when adding names to Faces using accented, Japanese, Korean or Simplified Chinese characters
-Improves stability when browsing video clips
-Addresses reliability of library repair and rebuild

Mπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση μέσω του Software Update ή εδώ.

About Harry Souris

Apple news, reviews and opinion. Guitar geek. Editor of iPhoneHellas.gr, MacUser.gr & TechGear.gr.

Follow me on twitter and facebook