Απορρίφθηκε αίτημα της Apple για οριστική απαγόρευση προϊόντων της Samsung

legal

Η δικαστής Lucy Koh απέρριψε αίτημα της Apple για τη μόνιμη απαγόρευση 26 προϊόντων της Samsung που παραβίαζαν διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Apple σύμφωνα με την απόφαση του Αυγούστου. Η δικαστής αποφάσισε ότι η Apple δεν κατέθεσε επαρκείς λόγους για να αιτιολογήσει την μόνιμη απαγόρευση των προϊόντων και γι’ αυτό αποφάσισε κατά.

Η Apple έπρεπε να αποδείξει ότι τα εν λόγω χαρακτηριστικά των προϊόντων της Samsung  που παραβιάζουν τις πατέντες της είναι αυτά τα οποία ελκύουν τον καταναλωτή σε αυτά, κάτι που αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο. «Χωρίς αιτιώδη συνάφεια το Δικαστήριο δεν μπορεί να συμπεράνει ότι οι ισχυρισμοί για ανεπανόρθωτη ζημιά αιτιολογούν μια απαγόρευση», ανέφερε η Koh.

Η Koh, μάλιστα, συμμετείχε και σε άλλη μία απόφαση σχετικά με την υπόθεση αυτή που αφορούσε αίτημα της Samsung για νέα δίκη μετά από κατηγορίες για παράπτωμα μέλους των ενόρκων. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος των ενόρκων,  Velvin Hogan, είχε εμπλακεί σε αγωγή που συμπεριλάμβανε την Seagate, στην οποία η Samsung κατέχει σημαντικό μερίδιο μετοχών. Ο Hogan, ωστόσο, είχε αποκαλύψει αυτή τη σχέση στη διαδικασία επιλογής των ενόρκων και η Koh έριξε το φταίξιμο στους δικηγόρους της Samsung που δεν ήταν αρκετά σχολαστικοί όταν έπρεπε.

[The Verge 1, 2]

About Harry Souris

Apple news, reviews and opinion. Guitar geek. Editor of iPhoneHellas.gr, MacUser.gr & TechGear.gr.

Follow me on twitter and facebook