Χειρονομίες αφής για το ξεκλείδωμα συγκεκριμένων εφαρμογών και λειτουργιών [Patent]

Patent

Νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (No. 8,528,072) που αποδόθηκε στην Apple περιγράφει μεθόδους πρόσβασης που καθορίζουν το είδος των εφαρμογών, υπηρεσιών και λειτουργιών για τις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης.

Ουσιαστικά, με συγκεκριμένο μοτίβο χειρονομιών αφής (gestures) μπορεί να αντιστοιχηθεί πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές σε μία συσκευή ώστε να απλοποιηθεί σημαντικά ο έλεγχός της. Μέχρι σήμερα ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης σε μια iOS συσκευή είναι μέσω της εισαγωγής ενός κωδικού (passcode) από την οθόνη κλειδώματος ενώ παράλληλα επιτρέπεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές (Siri, Camera κτλπ) εφόσον η συσκευή παραμένει κλειδωμένη.

Με τη νέα μέθοδο, όμως, θα μπορούσε για παράδειγμα μια χειρονομία αφής να επιτρέψει την πρόσβαση σε παιχνίδια αφήνοντας κλειδωμένες εφαρμογές όπως e-mail και επαφές. Μια δεύτερη χειρονομία θα μπορούσε να δώσει πρόσβαση και σε αυτές τις εφαρμογές χωρίς περαιτέρω δράση από τον χρήστη. Αυτές οι χειρονομίες περιλαμβάνουν σχήματα, γράμματα, άλλα patterns ή συνδυασμό αυτών. Για παράδειγμα, για το άνοιγμα της εφαρμογής mail ο χρήστης μπορεί να σχηματίσει έναν κύκλο ακολουθούμενο από το γράμμα “Α”.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ιδέα με πολλά επίπεδα λειτουργικότητας που κατατέθηκε αρχικά το 2010 και εφόσον πρόκειται για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παραμένει ένας τομέας για τον οποίο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υλοποιήσει η Apple και θα δούμε σε μελλοντικές εκδόσεις του iOS. Θα ήταν ενδιαφέρον, ωστόσο, να δούμε κάτι παρόμοιο στο OS X με τη βοήθεια του touchpad καθώς πρόκειται για μια λειτουργία που χρησιμοποιούν ήδη εφαρμογές, όπως το jitouch.

[via AppleInsider]

About Harry Souris

Apple news, reviews and opinion. Guitar geek. Editor of iPhoneHellas.gr, MacUser.gr & TechGear.gr.

Follow me on twitter and facebook