Προϊόντα της Apple και Θεσμοθετημένη Εγγύηση ΕΕ

Όταν αγοράζεις προϊόντα της Apple, το Δίκαιο προστασίας καταναλωτή της ΕΕ παρέχει θεσμοθετημένη εγγύηση πρόσθετα με την κάλυψη που λαμβάνεις από την Περιορισμένη Εγγύηση Ενός Έτους της Apple και το προαιρετικό Πρόγραμμα Προστασίας AppleCare.

Προϊόντα χωρίς το σήμα της Apple που έχουν αγοραστεί από καταστήματα Apple φέρουν και αυτά δικαίωμα κάλυψης σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη εγγύηση της ΕΕ.

Περίληψη του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή της ΕΕ, του Apple One-Year Limited Warranty, και του AppleCare Protection Plan.

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή της ΕΕ Apple One-Year Limited Warranty AppleCare Protection Plan
Κάλυψη επισκευής ή αντικατάστασης για Ελαττώματα που υπάρχουν κατά την αποδοχή από τον πελάτη1 Ελαττώματα που ανακύπτουν μετά την αποδοχή από τον πελάτη Ελαττώματα που ανακύπτουν μετά την αποδοχή από τον πελάτη
Περίοδος έγερσης απαίτησης 2 έτη (τουλάχιστον) από την ημερομηνία παράδοσης2 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς, για Mac ή οθόνες Apple
2 έτη από την ημερομηνία αγοράς, για Apple TV, iPad, iPhone ή iPod
Κόστος κάλυψης Παρέχεται χωρίς πρόσθετο κόστος Περιλαμβάνεται χωρίς πρόσθετο κόστος Διαθέσιμο με πρόσθετο κόστος
Πρόσωπο επικοινωνίας για την έγερση απαίτησης Πωλητής3 Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη Apple, Κατάστημα Λιανικής Apple (Apple Retail Store), ή τον Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Υπηρεσιών Apple (Apple-Authorized Service Provider) Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη Apple, Κατάστημα Λιανικής Apple (Apple Retail Store), ή τον Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Υπηρεσιών Apple (Apple-Authorized Service Provider)
Περιλαμβανόμενες επιλογές υπηρεσίας Επικοινωνήστε με τον πωλητή για λεπτομέρειες Υπηρεσία carry-in ή mail-in4 Υπηρεσία carry-in ή mail-in. Υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης για iPad και iPhone. Ή επί τότου υπηρεσία για υπολογιστές γραφείου4
Κάλυψη στο εξωτερικό Επικοινωνήστε με τον πωλητή για λεπτομέρειες Ναι5 Ναι5
Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη Καμία 90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς, για Mac ή οθόνες Apple
2 έτη από την ημερομηνία αγοράς, για Apple TV, iPad, iPhone ή iPod

Πού μπορείς να βρεις πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί καταναλωτών της ΕΕ.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών προσφέρουν δωρεάν συμβουλές και υποστήριξη για καταναλωτές στους πολίτες και τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες τα οποία έχουν αγοραστεί από εμπόρους με έδρα σε άλλες χώρες της ΕΕ, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί καταναλωτών της ΕΕ, επισκέψου την ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί καταναλωτών σε συγκεκριμένες χώρες, ανάτρεξε στις σελίδες “Πρόσθετα Νομικά Δικαιώματα” στη διεύθυνση www.apple.com/legal/additional_legal_rights.html.

Εάν δεν παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χώρα σου ή εάν έχεις ερωτήσεις σχετικά με τη νομοθεσία περί καταναλωτών στη χώρα σου, επικοινώσησε με το τοπικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm

Πώς να επικοινωνήσεις με την Apple σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από τη θεσμοθετημένη εγγύηση: 

Το τηλέφωνο επικοινωνίας της Apple, στην Ελλάδα: 0080044145417

  1. Στα περισσότερα κράτη μέλη της EE, οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν επισκευή ή αντικατάσταση μόνο για ελαττώματα που υπήρχαν ήδη κατά την παράδοση. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις που περιλαμβάνουν την Τσεχία και τη Ρουμανία. Το βάρος απόδειξης ότι ένα ελάττωμα υπήρχε κατά την παράδοση γενικά μεταβαίνει στον καταναλωτή, μετά το πέρας εξαμήνου από την ημερομηνία αγοράς. Παραδείγματα χωρών που το βάρος απόδειξης δεν μεταβαίνει στον καταναλωτή περιλαμβάνουν την Τσεχία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή για λεπτομέρειες αναφορικά με τη θέση της χώρας σας.
  2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έγερσης απαίτησης (βλ. ανωτέρω), οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν, μεταξύ άλλων, δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση όταν ένα προϊόν δεν πληροί τα οριζόμενα στη σύμβαση. Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία περιλαμβάνονται η Φινλανδία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Σουηδία προβλέπουν περίοδο έγερσης απαίτησης που είναι μεγαλύτερη από 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή για λεπτομέρειες αναφορικά με τη θέση της χώρας σας.
  3. Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, οι καταναλωτές μπορούν να επικαλεστούν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή μόνο κατά του πωλητή από τον οποίον αγόρασαν το προϊόν. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η Φινλανδία, η Γαλλία και η Σουηδία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή για λεπτομέρειες αναφορικά με τη θέση της χώρας σας. Οι καταναλωτές που αγόρασαν προϊόντα με ή χωρίς το σήμα Apple από ένα Κατάστημα Λιανικής Apple (Apple Retail Store) ή το Online Κατάστημα Apple (Apple Online Store) μπορούν να εγείρουν απαίτηση κατά της Apple. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Apple είναι διαθέσιμα εδώ.
  4. Η διαθεσιμότητα κάθε επιλογής εξαρτάται από τη χώρα εντός της οποίας ζητείται η υπηρεσία και την τοποθεσία του Εξουσιοδοτημένου Παρόχου Υπηρεσιών Apple (Apple Authorized Service Provider). H Apple μπορεί επίσης να ζητήσει από τον καταναλωτή να αντικαταστήσει συστατικά με εξαρτήματα που είναι έτοιμα για εγκατάσταση.
  5. Η Apple μπορεί να περιορίζει την υπηρεσία για iPad και iPhone στον ΕΟΧ και την Ελβετία.

About Vasilis Ananiadis

Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis