Διαθέσιμο το Growl 2.0 με υποστήριξη Notification Center

Διαθέσιμη είναι από σήμερα η μεγάλη αναβάθμιση της δημοφιλούς εφαρμογής ειδοποιήσεων Growl (2.0) για Mac φέρνοντας την πολυπόθητη συμβατότητα με το Notification Center του  Mountain Lion.

Growl Preferences

Για να περάσετε τις ειδοποιήσεις του Growl στο Notification Center, θα πρέπει να ανοίξετε τα ‘Preferences’ της εφαρμογής και στο ‘General’ να θέσετε το ‘OS X Notifications’ στο ‘ON’. Με τον τρόπο αυτό όλες οι ειδοποιήσεις third-party εφαρμογών του Growl θα εμφανίζονται μαζί με τις υπόλοιπες στο Notification Center, κάτι το οποίο μέχρι τώρα ήταν δυνατό μόνο με τη χρήση “πλάγιων” λύσεων (βλ. HissMountainGrowl και Bark).

Δυστυχώς, εξαιτίας των περιορισμών της Apple οι ειδοποιήσεις δε θα εμφανίζονται με τα εκάστοτε εικονίδια των εφαρμογών αλλά κάτω από αυτό του Growl (εκτός και αν υποστηρίζουν το Growl 2.0 SDK). Μεταξύ άλλων βελτιώσεων και αλλαγών, στο Growl 2.0 θα βρείτε:

General
– Adds support for OS X notification center on 10.8.
– Adds in support for Prowl and Boxcar services as action displays.
– Rollup has better idle detection.
– Growl is now sandboxed.

Preferences
– The ON/OFF switch throughout Growl should be easier to understand now.

Displays
– Speech now introduces greater control.
– Separates Action displays from Visual displays.
– Music Video can now left and right justify text.
– Fixes height problems for multi line notifications in Music Video.
– Nano can now display in multiple locations, left, center and right.
– Added an SoundAction display.
– Added a way to not have any visual notifications.

To Growl 2.0 για Mac μπορείτε να κατεβάσετε από το Mac App store στα €2.99 [iTunes link].