Πως να εμφανίσετε το Library στο Lion

Μετά την εγκατάσταση του Lion θα παρατηρήσατε, ίσως, ότι ο φάκελος ~/Library δεν είναι πια ορατός στον χρήστη.

Ευτυχώς, μπορούμε με μερικούς πολύ εύκολους τρόπους να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία του εάν το επιθυμούμε.

Μπορούμε, πολύ απλά, μέσω του Finder->Go->Go to Folder να δώσουμε τη διεύθυνση ~/Library. Ακόμα πιο εύκολα, όμως, μπορούμε όταν είμαστε στον Finder να εμφανίσουμε το Library πατώντας alt+Gο.

Μπορούμε, τέλος, να εμφανίσουμε μόνιμα τον Library χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή στο Terminal:

chflags nohidden ~/Library

Εάν θέλετε να το κρύψετε πάλι, δώστε την παρακάτω εντολή στο Terminal:

chflags hidden ~/Library

 

About Harry Souris

Apple news, reviews and opinion. Guitar geek. Editor of iPhoneHellas.gr, MacUser.gr & TechGear.gr.

Follow me on twitter and facebook