Αναβαθμίσεις: iPhoto, Aperture, MacBook EFI κτλπ

mlΑρκετές αναβαθμίσεις είχαμε χθες εκτός από τις δύο βασικές του λειτουργικού για Lion και Mountain Lion, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά παρακάτω.

iPhoto 9.4 [iTunes link]

H έκδοση 9.4 προσθέτει τα Shared Photo Streams στο OS X Mountain Lion με δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων. Προστέθηκε, επίσης, μια νέα εντολή για χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης του iPhoto και στο Aperture εάν αυτό είναι εγκατεστημένο.

Aperture 3.4 [iTunes link]

Προστέθηκε υποστήριξη για Shared Photo Streams στο OS X Mountain Lion και μια νέα εντολή για χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης του Aperture στο iPhoto εάν αυτό είναι εγκατεστημένο.

MacBook Air SMC Update 1.7

Η αναβάθμιση αυτή ενεργοποιεί το χαρακτηριστικό Power Nap στα MacBook Air (Late 2010)

MacBook Pro Retina EFI Update 1.0

H αναβάθμιση επιλύει ένα πρόβλημα όπου το σύστημα κόλλαγε εντελώς και ένα θέμα με το NetBoot όταν συνδεόταν ο Ethernet adapter.

MacBook Air EFI Update 2.5

H αναβάθμιση απευθύνεται στους χρήστες MacBook Air (mid 2012) και διορθώνει ένα πρόβλημα με το Turbo Boost στο Boot Camp. Επίσης, διορθώνει ένα θέμα με το NetBoot όταν συνδεόταν ο Ethernet adapter.

MacBook Pro EFI Update 2.9

Η αναβάθμιση απευθύνεται στους χρήστες MacBook Pro (mid 2012) και διορθώνει ένα πρόβλημα όπου το σύστημα κόλλαγε εντελώς σε εν μέσω βαριών διεργασιών.

About Harry Souris

Apple news, reviews and opinion. Guitar geek. Editor of iPhoneHellas.gr, MacUser.gr & TechGear.gr.

Follow me on twitter and facebook