Ενοποίηση του OS X με το iOS μέχρι το 2013

Όσοι έχετε εγκαταστήσει το OS X Lion στο Mac σας, θα έχετε διαπιστώσει ότι η Apple χρησιμοποίησε αρκετά στοιχεία από το mobile λειτουργικό σύστημα iOS.

Mac OS X Lion Launchpad

Τώρα, σύμφωνα με τον Peter Misek, αναλυτή της Jefferies & Co., απώτερος στόχος της εταιρίας είναι να ενοποιήσει πλήρως τα δύο λειτουργικά συστήματα σε μία ενιαία πλατφόρμα για εφαρμογές και cloud υπηρεσίες, που θα χρησιμοποιείται από όλες τις συσκευές (iPhone, iPad, Mac, iTV), μέχρι το 2013.

Ακόμη, πιστεύει ότι ο επεξεργαστής A6 θα έχει την ισχύ για υποστήριξη κανονικού υπολογιστή, και θα χρησιμοποιηθεί στο iPad 3 (πρώτο τρίμηνο 2012), σε μελλοντικό iPhone και στα επόμενα MacBook Air.

“Οι χρήστες θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν υλικό από iPhone σε iPad ή Mac (ή κάποια πιθανή iTV), και ταυτόχρονα να είναι βελτιστοποιημένο για τη συσκευή από την οποία αναπαράγεται. Κάτι τέτοιο δε μπορεί να γίνει εάν τα iOS και OS X παραμείνουν ξεχωριστά”

[via]

About Chris Elpidis